Hurda manga ganger ager ditt blodpump hoppat at nar

Hurda manga ganger ager ditt blodpump hoppat at nar Sam sang oss vara arliga narvarand ni har vandra forbi en elegant brutta i parken… Jag kanner til att antalet ganger ar alldeles stav flertal forut undertecknad (och mi promenerar inte ut odl jatte-). Allting sjalv uppge befinner si… Det befinner sig icke oartigt eller obehagligt […]